Shop Mobile More Submit  Join Login

Comments


:iconsylwia-dudek:
sylwia-dudek Featured By Owner Feb 7, 2015  Professional Digital Artist
Świetna galeria.
Reply
:iconswietopelk:
Swietopelk Featured By Owner Feb 7, 2015  Student Digital Artist
Dzięki! Chyba nazbierało się już tego tyle, że nawet widać jakiś progres :D
Reply
:iconsylwia-dudek:
sylwia-dudek Featured By Owner Feb 7, 2015  Professional Digital Artist
Dokładnie. Zawsze to cenna inspiracja coby się samemu do roboty wziąć ;)
Reply
:icondabda:
DABDA Featured By Owner Jun 22, 2014  Hobbyist
Excellent work! Love all the detail you put into your art!
Reply
Add a Comment: